Đền Preah Khan Tại Campuchia

Những ghi chú du lịch phổ biến-Đền Preah Khan còn được gọi là Jayasri, Preah Khan và Jayasri có nghĩa là “Thánh kiếm”, là một trong những ngôi đền vĩ đại nhất ở Angkor, ngôi đền này rất khác so với những ngôi đền khác.…